CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Tình hình cấp điện mùa nắng nóng rất khó khăn, EVN có văn bản gửi UBND các tỉnh/thành phố kiến nghị chỉ đạo thực hiện tiết kiệm điện

Tin ngành điện
12/06/2023
Từ đầu năm 2023 đến nay, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do những biến động chung của nền kinh tế nhưng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vẫn hết sức nỗ lực cung cấp điện cho sự phát triển của kinh tế - xã hội và nhu cầu của nhân dân.

Sê San 3A đã làm chủ việc xử lý, phục hồi cách điện cho máy phát điện có công suất lớn

Hoạt động sxkd
28/04/2023
Ngày 26/4/2023, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hoạt động cung cấp dịch vụ Nhà máy điện năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Tá Thực - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Tham dự Hội nghị có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể người lao động của Công ty. Chủ trì Hội nghị là ông Đinh Văn Nhẫn - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và ông Vũ Tiến Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty.

Sê San 3A đã làm chủ việc xử lý, phục hồi cách điện cho máy phát điện có công suất lớn

Dịch vụ nhà máy điện
28/04/2023
Ngày 26/4/2023, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hoạt động cung cấp dịch vụ Nhà máy điện năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Tá Thực - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Tham dự Hội nghị có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể người lao động của Công ty. Chủ trì Hội nghị là ông Đinh Văn Nhẫn - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và ông Vũ Tiến Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty.

Một số điểm cần lưu ý tại Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực

Tin ngành điện
28/04/2023
Ngày 21/04/2023, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 10/2023/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực.