CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Sê San 3A đã làm chủ việc xử lý, phục hồi cách điện cho máy phát điện có công suất lớn

Hoạt động sxkd
28/04/2023
Ngày 26/4/2023, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hoạt động cung cấp dịch vụ Nhà máy điện năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Tá Thực - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Tham dự Hội nghị có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể người lao động của Công ty. Chủ trì Hội nghị là ông Đinh Văn Nhẫn - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và ông Vũ Tiến Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty.

Sê San 3A hoàn thành công tác bảo dưỡng định kỳ tổ máy H2 năm 2023

Hoạt động sxkd
18/04/2023
Đối với mỗi nhà máy thủy điện thì công tác bảo dưỡng các hệ thống thiết bị là hoạt động định kỳ nhằm đảm bảo duy trì sự hoạt động ổn định, an toàn và nâng cao hệ số khả dụng cho các tổ máy phát điện.

Sê San 3A thực hiện dịch vụ đại tu thiết bị thủy lực NMTĐ Sông Bung 4

Dịch vụ nhà máy điện
07/04/2023
Trung tâm Dịch vụ nhà máy điện thuộc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A (PSS-S3A) đã hoàn thành dịch vụ đại tu thiết bị thủy lực đập tràn, cửa nhận nước - Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4 do Công ty Thủy điện Sông Bung làm chủ đầu tư đảm bảo an toàn, chất lượng và vượt tiến độ.

Sê San 3A thực hiện căn chỉnh độ đồng phẳng mặt gương ổ đỡ, độ đồng tâm trục tổ máy NMTĐ Thác Mơ

Dịch vụ nhà máy điện
07/04/2023
Ngày 01/4/2023, Trung tâm Dịch vụ nhà máy điện thuộc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A (PSS-S3A) đã hoàn thành công việc căn chỉnh độ đồng phẳng mặt gương ổ đỡ, độ đồng tâm trục tổ máy H1- Nhà máy thủy điện Thác Mơ do Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ làm chủ đầu tư đảm bảo an toàn, chất lượng và vượt tiến độ.