CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Thư viện

Sê San 3A tổng kết công tác năm 2023

Sê San 3A tổng kết công tác năm 2023

Sê San 3A - 20 năm "Gây dựng và phát triển"

Sê San 3A - 20 năm "Gây dựng và phát triển"

SÊ SAN 3A - KẾT NỐI NIỀM TIN

SÊ SAN 3A - KẾT NỐI NIỀM TIN

SESAN 3A – TRUST CONNECTION

SESAN 3A – TRUST CONNECTION

Thi Trưởng ca giỏi cấp công ty năm 2022

Thi Trưởng ca giỏi cấp công ty năm 2022

Một số hình ảnh làm việc của Lãnh đạo và người lao động Sê San 3A năm 2021

Một số hình ảnh làm việc của Lãnh đạo và người lao động Sê San 3A năm 2021

Sê San 3A năm 2021 - Hành trình vượt khó

Sê San 3A năm 2021 - Hành trình vượt khó

Sê San 3A - Luôn gia tăng giá trị cho khách hàng

Sê San 3A - Luôn gia tăng giá trị cho khách hàng

Sê San 3A - Thay đổi để phát triển

Sê San 3A - Thay đổi để phát triển

Giá trị cốt lõi của Sê San 3A

Giá trị cốt lõi của Sê San 3A

Tôi yêu Sê San 3A

Tôi yêu Sê San 3A

Video văn hóa hội họp

Video văn hóa hội họp