CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A - Kết nối niềm tin
Đơn vị dẫn đầu trong cung cấp điện năng, dịch vụ nhà máy điện với chi phí thấp trong khu vực
Phục vụ khách hàng, đối tác với các sản phẩm, dịch vụ tốt nhất
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A - Kết nối niềm tin
Đơn vị dẫn đầu trong cung cấp điện năng, dịch vụ nhà máy điện với chi phí thấp trong khu vực
Phục vụ khách hàng, đối tác với các sản phẩm, dịch vụ tốt nhất

Giải pháp vận hành phát điện mùa khô

Hoạt động sxkd
17/04/2024
Nắng nóng, khô hạn là những hình thái thời tiết đặc trưng mùa khô của miền đất Tây nguyên. Đặc biệt trong những năm gần đây tình trạng nắng hạn đã diễn ra với chiều hướng tiêu cực hơn. Trời không có mưa, lưu lượng nước về các hồ chứa sụt giảm, nên công tác vận hành của các nhà máy thủy điện trong khu vực nói chung và nhà máy thủy điện Sê San 3A nói riêng gặp rất nhiều khó khăn.

Tình hình sản xuất năm 2024

Sản lượng
Ngày 17/04

(kWh)

Sản lượng
Tháng 04

(kWh)

Sản lượng
Quý II

(kWh)

Sản lượng
Năm 2024

(kWh)

Kết quả thực hiện mục tiêu năm 2023

Sản lượng điện thương phẩm

Sản lượng điện thương phẩm

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận trước thuế

Doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ

Doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ

Hệ số khả dụng

Hệ số khả dụng

Tỷ lệ dừng máy do sự cố

Tỷ lệ dừng máy do sự cố

Số lần sự cố mất điện đường dây 220kV

Số lần sự cố mất điện đường dây 220kV

Số lần sự cố mất điện đường dây 35kV

Số lần sự cố mất điện đường dây 35kV

Số hợp đồng dịch vụ vi phạm tiến độ, an toàn, chất lượng

Số hợp đồng dịch vụ vi phạm tiến độ, an toàn, chất lượng

Sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Tai nạn lao động và sự cố cháy nổ do chủ quan

Tai nạn lao động và sự cố cháy nổ do chủ quan

Số giờ thuê đào tạo

Số giờ thuê đào tạo

Quan hệ nhà đầu tư

Cam kết mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng, đối tác và cổ đông

Video tư liệu

Sê San 3A tổng kết công tác năm 2023

Sê San 3A tổng kết công tác năm 2023

Sê San 3A - 20 năm "Gây dựng và phát triển"

Sê San 3A - 20 năm "Gây dựng và phát triển"

SÊ SAN 3A - KẾT NỐI NIỀM TIN

SÊ SAN 3A - KẾT NỐI NIỀM TIN

SESAN 3A – TRUST CONNECTION

SESAN 3A – TRUST CONNECTION

Đầu tư xây dựng

Xây dựng công trình

Gia công cơ khí

Tổ chức đào tạo