CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A - Kết nối niềm tin
Đơn vị dẫn đầu trong cung cấp điện năng, dịch vụ nhà máy điện với chi phí thấp trong khu vực
Phục vụ khách hàng, đối tác với các sản phẩm, dịch vụ tốt nhất
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A - Kết nối niềm tin
Đơn vị dẫn đầu trong cung cấp điện năng, dịch vụ nhà máy điện với chi phí thấp trong khu vực
Phục vụ khách hàng, đối tác với các sản phẩm, dịch vụ tốt nhất

Nội dung trọng tâm Sê San 3A hoàn thành kế hoạch năm 2024

Đảng, Đoàn Thể
15/07/2024

Để phấn đấu, đạt các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2024 các cổ đông giao, trong điều kiện khí hậu diễn biến phức tạp trong 6 tháng đầu năm, là một thách thức cho Sê San 3A. Ngày 12/7/2024, Đảng ủy Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng, công tác sản xuất kinh doanh và hoạt động của các tổ chức đoàn thể 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 nhằm thống nhất các nội dung trọng tâm để lãnh đạo Sê San 3A hoàn thành kế hoạch năm 2024. 

Tình hình sản xuất năm 2024

Sản lượng
Ngày 14/07

(kWh)

Sản lượng
Tháng 07

(kWh)

Sản lượng
Quý III

(kWh)

Sản lượng
Năm 2024

(kWh)

Kết quả thực hiện mục tiêu năm 2023

Sản lượng điện thương phẩm

Sản lượng điện thương phẩm

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận trước thuế

Doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ

Doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ

Hệ số khả dụng

Hệ số khả dụng

Tỷ lệ dừng máy do sự cố

Tỷ lệ dừng máy do sự cố

Số lần sự cố mất điện đường dây 220kV

Số lần sự cố mất điện đường dây 220kV

Số lần sự cố mất điện đường dây 35kV

Số lần sự cố mất điện đường dây 35kV

Số hợp đồng dịch vụ vi phạm tiến độ, an toàn, chất lượng

Số hợp đồng dịch vụ vi phạm tiến độ, an toàn, chất lượng

Sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Tai nạn lao động và sự cố cháy nổ do chủ quan

Tai nạn lao động và sự cố cháy nổ do chủ quan

Số giờ thuê đào tạo

Số giờ thuê đào tạo

Quan hệ nhà đầu tư

Cam kết mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng, đối tác và cổ đông

Video tư liệu

Sê San 3A tổng kết công tác năm 2023

Sê San 3A tổng kết công tác năm 2023

Sê San 3A - 20 năm "Gây dựng và phát triển"

Sê San 3A - 20 năm "Gây dựng và phát triển"

SÊ SAN 3A - KẾT NỐI NIỀM TIN

SÊ SAN 3A - KẾT NỐI NIỀM TIN

SESAN 3A – TRUST CONNECTION

SESAN 3A – TRUST CONNECTION

Sản xuất và kinh doanh điện năng

Dịch vụ Nhà máy điện (dịch vụ kiểm định, thí nghiệm hiệu chỉnh, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị nhà máy thủy điện, nhiệt điện)

Tổ chức đào tạo