CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A - Kết nối niềm tin
Đơn vị dẫn đầu trong cung cấp điện năng, dịch vụ nhà máy điện với chi phí thấp trong khu vực
Phục vụ khách hàng, đối tác với các sản phẩm, dịch vụ tốt nhất
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A - Kết nối niềm tin
Đơn vị dẫn đầu trong cung cấp điện năng, dịch vụ nhà máy điện với chi phí thấp trong khu vực
Phục vụ khách hàng, đối tác với các sản phẩm, dịch vụ tốt nhất

Hoàn thành dịch vụ bảo dưỡng tổ máy H1 nhà máy thủy điện Đăk Pône

Dịch vụ nhà máy điện
20/05/2024
Từ ngày 03 đến ngày 16/5/2024 đội công tác Trung tâm dịch vụ nhà máy điện thuộc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê san 3A đã hoàn thành dịch vụ sửa chữa đại tu phần cơ khí tổ máy H1 - Nhà máy thủy điện Đăk Pône.

Tình hình sản xuất năm 2024

Sản lượng
Ngày 22/05

(kWh)

Sản lượng
Tháng 05

(kWh)

Sản lượng
Quý II

(kWh)

Sản lượng
Năm 2024

(kWh)

Kết quả thực hiện mục tiêu năm 2023

Sản lượng điện thương phẩm

Sản lượng điện thương phẩm

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận trước thuế

Doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ

Doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ

Hệ số khả dụng

Hệ số khả dụng

Tỷ lệ dừng máy do sự cố

Tỷ lệ dừng máy do sự cố

Số lần sự cố mất điện đường dây 220kV

Số lần sự cố mất điện đường dây 220kV

Số lần sự cố mất điện đường dây 35kV

Số lần sự cố mất điện đường dây 35kV

Số hợp đồng dịch vụ vi phạm tiến độ, an toàn, chất lượng

Số hợp đồng dịch vụ vi phạm tiến độ, an toàn, chất lượng

Sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Tai nạn lao động và sự cố cháy nổ do chủ quan

Tai nạn lao động và sự cố cháy nổ do chủ quan

Số giờ thuê đào tạo

Số giờ thuê đào tạo

Quan hệ nhà đầu tư

Cam kết mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng, đối tác và cổ đông

Video tư liệu

Sê San 3A tổng kết công tác năm 2023

Sê San 3A tổng kết công tác năm 2023

Sê San 3A - 20 năm "Gây dựng và phát triển"

Sê San 3A - 20 năm "Gây dựng và phát triển"

SÊ SAN 3A - KẾT NỐI NIỀM TIN

SÊ SAN 3A - KẾT NỐI NIỀM TIN

SESAN 3A – TRUST CONNECTION

SESAN 3A – TRUST CONNECTION

Đầu tư xây dựng

Xây dựng công trình

Gia công cơ khí

Tổ chức đào tạo