CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Thử nghiệm định kỳ các thiết bị điện Nhà máy thủy điện Ry Ninh II

Thử nghiệm và hiệu chỉnh hệ thống kích từ và hệ thống điều tốc NMTĐ Hủa Na

Đại tu thiết bị thủy lực NMTĐ Sông Bung 4

Phục hồi cách điện thanh dẫn máy phát điện bị hỏng cách điện của nhà máy thủy điện

Bảo dưỡng các thiết bị điện NMTĐ Sê San 3A năm 2023

Sửa chữa, bảo dưỡng nhà máy thủy điện Sử Pán 2

Thí nghiệm Nhà máy điện gió Ia Pết - Đăk Đoa 1, trạm biến áp 500kV Pleiku 3 và Nhà máy điện gió Ia Pết Đăk Đoa 2

Sửa chữa, bảo dưỡng Nhà máy thủy điện Định Bình

Bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy thủy điện Sông Giang

Bảo dưỡng, sửa chữa, lọc dầu máy biến áp

Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện tại các nhà máy điện mặt trời

Thí nghiệm, kiểm định, bảo dưỡng hệ thống các trạm biến áp tại Cảng hàng không Pleiku