CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện Nhà máy thủy điện Ry Ninh II

Dịch vụ nhà máy điện
04/03/2024

Được sự tin tưởng của khách hàng, đây là năm thứ hai Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A thực hiện thử nghiệm định kỳ các thiết bị điện Nhà máy thủy điện Ry Ninh II. Sê San 3A thực hiện công tác kiểm tra, thử nghiệm các thiết bị điện tại nhà máy và trạm phân phối như: máy phát, máy biến áp, TU, TI, máy cắt, cáp điện, dao cách ly, dao tiếp địa, chống sét van có cấp điện áp từ 6,3kV đến 35kV và thực hiện thử nghiệm hệ thống rơle bảo vệ tổ máy, máy biến áp và đường dây 35kV.

Sê San 3A thực hiện dịch vụ đại tu thiết bị thủy lực NMTĐ Sông Bung 4

Dịch vụ nhà máy điện
07/04/2023
Trung tâm Dịch vụ nhà máy điện thuộc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A (PSS-S3A) đã hoàn thành dịch vụ đại tu thiết bị thủy lực đập tràn, cửa nhận nước - Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4 do Công ty Thủy điện Sông Bung làm chủ đầu tư đảm bảo an toàn, chất lượng và vượt tiến độ.

Sê San 3A thực hiện căn chỉnh độ đồng phẳng mặt gương ổ đỡ, độ đồng tâm trục tổ máy NMTĐ Thác Mơ

Dịch vụ nhà máy điện
07/04/2023
Ngày 01/4/2023, Trung tâm Dịch vụ nhà máy điện thuộc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A (PSS-S3A) đã hoàn thành công việc căn chỉnh độ đồng phẳng mặt gương ổ đỡ, độ đồng tâm trục tổ máy H1- Nhà máy thủy điện Thác Mơ do Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ làm chủ đầu tư đảm bảo an toàn, chất lượng và vượt tiến độ.

Sê San 3A hoàn thành dịch vụ đào tạo Trưởng ca NMTĐ Bản Lải

Dịch vụ nhà máy điện
29/03/2023
Từ ngày 01/02/2023 đến ngày 17/3/2023, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã hoàn thành dịch vụ đào tạo, hướng dẫn cho 08 học viên là Trưởng ca vận hành Nhà máy Thủy điện Bản Lải tại Nhà máy thủy điện Sê San 3A.