CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Sê San 3A thực hiện dịch vụ bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ Trạm biến áp Cảng Hàng Không Pleiku

Dịch vụ nhà máy điện
17/12/2020
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã thực hiện hoàn thành dịch vụ bảo dưỡng, thí nghiệm các thiết bị điện thuộc hệ thống các trạm biến áp tại Cảng Hàng Không Pleiku thuộc Tổng công ty hàng không Việt Nam - CTCP trong 03 ngày từ ngày 07/12 đến ngày 09/12/2020. Đây là hạng mục cấp phụ tải loại 1 nên chủ đầu tư yêu cầu rất cao về sự an toàn, chất lượng và tiến độ thực hiện.

Sê San 3A vượt tiến độ hợp đồng thí nghiệm thiết bị điện NMTĐ Bá Thước 1 và Bá Thước 2

Dịch vụ nhà máy điện
12/05/2020
Ngày 11/5/2020, sau 06 ngày làm việc liên tục, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã hoàn thành công tác thí nghiệm thiết bị điện tại hai nhà máy thủy điện Bá Thước 1 và Bá Thước 2 đảm bảo an toàn, chất lượng, vượt tiến độ 04 ngày so với hợp đồng.

Sê San 3A hoàn thành dịch vụ trung tu sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ thiết bị Nhà máy thủy điện Sông Ông

Dịch vụ nhà máy điện
14/08/2019
Ngày 31/7/2019, sau 28 ngày làm việc liên tục, đội công tác của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã hoàn thành xong công tác trung tu sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ thiết bị (tổ máy H1, H2, H3) Nhà máy thủy điện Sông Ông đảm bảo an toàn, chất lượng, vượt tiến độ 02 ngày so với hợp đồng.