CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Sê San 3A hút chân không, nạp, lọc dầu MBA nhà máy phong điện

Dịch vụ nhà máy điện
01/09/2021
Từ ngày 18/8/2021, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ hút chân không và lọc dầu các máy biến áp cho trạm biến áp 220kV - Yang Trung thuộc nhà máy điện gió Yang Trung (145MW) và nhà máy Chơ Long (155MW). Trạm biến áp 220kV - Yang Trung đặt tại xã Yang Trung, huyện Kong Chro, tỉnh Gia Lai.

Sê San 3A thực hiện dịch vụ thí nghiệm nhà máy điện mặt trời Sông Giang

Dịch vụ nhà máy điện
09/11/2020
Ngày 03/11/2020, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A thực hiện dịch vụ thí nghiệm thiết bị điện tại Nhà máy điện mặt trời Sông Giang.

Sê San 3A thực hiện thí nghiệm thiết bị điện nhà máy phong điện

Dịch vụ nhà máy điện
27/10/2020
Ngày 24/10/2020, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A thực hiện thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện sau một năm vận hành của Nhà máy phong điện Phương Mai 3 tại khu kinh tế Nhơn Hội – Thành phố Quy Nhơn – tỉnh Bình Định.

Sê San 3A sửa chữa, bảo dưỡng NMTĐ ĐăkĐrinh

Dịch vụ nhà máy điện
31/07/2020
Từ ngày 10/7/2020, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A thực hiện dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, thí nghiệm hiệu chỉnh các thiết bị cơ, điện, hệ thống điều khiển giám sát, trạm 110kV và các hệ thống thiết bị phụ trợ của nhà máy thủy điện ĐakĐrinh theo hợp đồng với Công ty cổ phần thủy điện ĐăkĐrinh.