CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Sê San 3A thực hiện dịch vụ lọc dầu MBA 110kV NMTĐ ĐăkSrông 2, ĐăkSrông 3A và ĐăkSrông 3B

19/05/2022

Từ ngày 12/5/2022 đến ngày 16/5/2022, Trung tâm Dịch vụ Nhà máy điện thuộc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A thực hiện dịch vụ lọc dầu máy biến áp 110kV cho 03 nhà máy thủy điện ĐăkSrông 2ĐăkSrông 3A và ĐăkSrông 3B.

Sau 05 ngày thực hiện, đội công tác Sê San 3A đã hoàn thành công tác lọc dầu máy biến áp 110kV cho 03 nhà máy theo đúng tiến độ cam kết trong hợp đồng.

Nhà máy thủy điện ĐăkSrông 2, ĐăkSrông 3A và ĐăkSrông 3B là 03 nhà máy thuộc Công ty cổ phần thủy điện Hoàng Anh Tô Na và Công ty TNHH thủy điện Tây nguyên thuộc Tập đoàn Bitexco nằm trên địa bàn xã Yang Nam, huyện Kông Chro và huyện Krông Pa tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư. Nhà máy thủy điện ĐăkSrông 2 có 03 tổ máy có công suất 24MW với điện lượng bình quân năm khoảng 93,69 triệu kWh, ĐăkSrông 3A gồm 03 tổ máy có công suất 10,2 MW với điện lượng bình quân năm khoảng 37,31 triệu kWh, nhà máy thủy điện ĐăkSrông 3B gồm 03 tổ máy có công suất 19,5MW với điện lượng bình quân năm khoảng 75,07 triệu kWh.

Cùng trong đợt công tác lần này, sau khi hoàn thành công việc tại nhà máy thủy điện ĐăkSrông 2, ĐăkSrông 3A và ĐăkSrông 3B, đội công tác Sê San 3A tiếp tục đến tỉnh Phú Yên để thực hiện dịch vụ xử lý rò dầu máy biến áp 6250KVA cho nhà máy điện mặt trời EUROPLAST Phú Yên.

Một số hình ảnh lọc dầu máy biến áp cho 03 nhà máy ĐăkSrông 2ĐăkSrông 3A và ĐăkSrông3B:

Đấu nối ống lọc dầu vào máy biến áp

Công tác xả e và kiểm tra MBA trước khi ban giao đóng điện

http://www.sesan3a.vn/index.php

Bài: Nguyễn Tá Toản, ảnh: Hoàng Văn Hai