CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Tài liệu-Văn bản pháp luật

09/08/2023 07/2023 - Bản tin pháp luật số 07 năm 2023
09/08/2023 06/2023 - Bản tin pháp luật số 06 năm 2023
09/08/2023 05/2023 - Bản tin pháp luật số 05 năm 2023
09/08/2023 04/2023 - Bản tin pháp luật số 04 năm 2023
09/08/2023 03/2023 - Bản tin pháp luật số 03 năm 2023
09/08/2023 05/2023/TT-BCT - Thông tư ban hành Bộ định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp
09/08/2023 02/2023 - Bản tin pháp luật số 02 năm 2023
09/08/2023 01/2023 - Bản tin pháp luật số 01 năm 2023
09/08/2023 21/QĐ-BCT - Quyết định ban hành khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp
09/08/2023 12/2022 - Bản tin pháp luật số 12 năm 2022
09/08/2023 11/2022 - Bản tin pháp luật số 11 năm 2022
09/08/2023 10/2022 - Bản tin pháp luật số 10 năm 2022
09/08/2023 09/2022 - Bản tin pháp luật số 09 năm 2022
09/08/2023 08/2022 - Bản tin pháp luật số 08 năm 2022
09/08/2023 07/2022 - Bản tin pháp luật số 07 năm 2022
09/08/2023 06/2022 - Bản tin pháp luật số 06 năm 2022
09/08/2023 05/2022 - Bản tin pháp luật số 05 năm 2022
09/08/2023 08/2022/TT-BKHĐT - Thông tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
09/08/2023 04/2022 - Bản tin pháp luật số 04 năm 2022
09/08/2023 820/QĐ-BCT - Quyết định ban hành khung giá phát điện năm 2022

Thông báo

Hoàn thành dịch vụ bảo dưỡng tổ máy H1 nhà máy thủy điện Đăk Pône

Dịch vụ nhà máy điện
20/05/2024
Từ ngày 03 đến ngày 16/5/2024 đội công tác Trung tâm dịch vụ nhà máy điện thuộc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê san 3A đã hoàn thành dịch vụ sửa chữa đại tu phần cơ khí tổ máy H1 - Nhà máy thủy điện Đăk Pône.