CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Lắng nghe phản hồi từ nhân viên

Hoạt động sxkd
27/02/2024

Với mục tiêu đánh giá, đo lường hiệu quả, năng suất làm việc và mức độ hài lòng của khách hàng, ngày 23/02/2024, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã tổ chức Hội nghị đánh giá môi trường làm việc về các chuyên đề: môi trường làm việc, dịch vụ khách hàng, công tác truyền thông, văn hóa doanh nghiệp, marketing.

Thành quả từ những nỗ lực vượt khó

Hoạt động sxkd
11/01/2024

Năm 2023, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã “Hoàn thành tốt công tác quản lý vận hành nhà máy thủy điện Sê San 3A đảm bảo an toàn, hiệu quả và đúng quy trình vận hành liên hồ, quy trình đơn hồ và quy trình vận hành các hệ thống thiết bị nhà máy”. Sản lượng điện thương phẩm đạt 450,0/406,6 triệu kWh, đạt 111% kế hoạch.

Bất ngờ, kịch tính Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi Sê San 3A năm 2023

Hoạt động sxkd
18/12/2023

Ngày 15/12/2023, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A tổ chức thành công Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi với mục tiêu đánh giá chất lượng, nâng cao nhận thức, phương pháp, kỹ năng hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, chế độ chính sách về an toàn vệ sinh lao động, vận động đội ngũ người lao động trực tiếp tích cực tham gia thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, tạo thành phong trào quần chúng rộng rãi, xây dựng văn hóa an toàn trong Công ty.

Tôi là người Sê San 3A

Hoạt động sxkd
13/12/2023

“Tôi là người Sê San 3A” là cuộc thi được Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A phát động trong dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Công ty (10/10/2003-10/10/2023). Hình thức thi là mỗi người lao động trong Công ty sẽ tự quay và xây dựng 01 video giới thiệu Công ty bằng chính chiếc điện thoại của mình.