CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Sê San 3A “làm việc online” đảm bảo hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19

Hoạt động sxkd
27/09/2021
Trong thời gian qua, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã chủ động chuẩn bị các điều kiện để thực hiện “mục tiêu kép”, vừa duy trì tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả.

Nhà máy trong công viên xanh

Hoạt động sxkd
23/08/2021
Một góc trong khuôn viên nhà máy thủy điện Sê San 3A

Sê San 3A đạt chuẩn ISO 9001:2015

Hoạt động sxkd
20/08/2021
Ngày 23/4/2021, hệ thống quản lý chất lượng của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã được chứng nhận phù hợp với các yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trên cơ sở nền tảng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Công ty đang áp dụng.

Sáng kiến - ứng dụng và phát triển

Hoạt động sxkd
19/08/2021
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đang quản lý vận hành Nhà máy thủy điện Sê San 3A với công suất 108 MW và 14,3 km đường dây 220kV, 58 km đường dây 35kV. Công tác sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị nhà máy và đường dây có những phức tạp đặc thù riêng, đòi hỏi công nhân sửa chữa phải có kỹ năng nghề nghiệp tốt và kinh nghiệm. Đặc biệt là những công việc có yêu cầu an toàn và chính xác cao như thay sứ đường dây 220kV trên cao hay bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống cơ khí thủy lực trong hầm tuabin nhà máy....