CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

"Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc"

Hoạt động sxkd
26/06/2023
“Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc” là chủ đề của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã, đang và tiếp tục thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động trong nhiều năm qua đặc biệt là việc cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng, tạo động lực làm việc cho người lao động tại nơi làm việc.

Nhà máy thủy điện Sê San 3A đảm bảo sẵn sàng cung ứng điện trong dịp lễ 30/4, 01/5

Hoạt động sxkd
25/04/2023
Năm nay khác với mọi năm, dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 liền sát với ngày nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương. Do đó, người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày liên tiếp. Nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân được dự đoán sẽ tăng cao. Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội, sản xuất, kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong dịp Lễ 30/4, 01/5 này, Nhà máy thủy điện Sê San 3A thuộc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã triển khai nhiều giải pháp, xây dựng phương thức vận hành tối ưu nhất.

Sê San 3A phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Hoạt động sxkd
21/04/2023
Sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hoá sản xuất là nhiệm vụ không thể thiếu trong công tác sản xuất bởi các sáng kiến sẽ khắc phục những khiếm khuyết của thiết bị, tiết kiệm nhân lực, tăng năng suất lao động, đảm bảo an toàn và mang lại lợi ích thiết thực cho đơn vị. Vì vậy công tác phát huy sáng kiến là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A. Công ty luôn quan tâm khuyến khích động viên người lao động phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sáng tạo hợp lý hóa sản xuất nâng cao chất lượng, tăng năng suất lao động. Hàng năm có rất nhiều sáng kiến của người lao động được Công ty công nhận, áp dụng và khen thưởng. Các sáng kiến đều được gửi đi tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai và đã có nhiều sáng kiến đạt giải.

Sê San 3A hoàn thành công tác bảo dưỡng định kỳ tổ máy H2 năm 2023

Hoạt động sxkd
18/04/2023
Đối với mỗi nhà máy thủy điện thì công tác bảo dưỡng các hệ thống thiết bị là hoạt động định kỳ nhằm đảm bảo duy trì sự hoạt động ổn định, an toàn và nâng cao hệ số khả dụng cho các tổ máy phát điện.