CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Thủy điện Sê San 3A: Đảm bảo cung ứng điện 6 tháng đầu năm

Hoạt động sxkd
02/07/2022
https://congthuong.vn/thuy-dien-se-san-3a-dam-bao-cung-ung-dien-6-thang-dau-nam-181872.html?fbclid=IwAR0h8tvcS4h6gME0e0fQvTZZOKFVlXB1LgzjoUZMv2lj6xoUnU_yUR05tTI

Sê San 3A thực hiện dịch vụ lọc dầu MBA 110kV NMTĐ ĐăkSrông 2, ĐăkSrông 3A và ĐăkSrông 3B

Hoạt động sxkd
19/05/2022
Từ ngày 12/5/2022 đến ngày 16/5/2022, Trung tâm Dịch vụ Nhà máy điện thuộc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A thực hiện dịch vụ lọc dầu máy biến áp 110kV cho 03 nhà máy thủy điện ĐăkSrông 2, ĐăkSrông 3A và ĐăkSrông 3B.

EVNGENCO3 kiểm tra công tác PCTT&TKCN tại Sê San 3A

Hoạt động sxkd
10/05/2022
Sáng ngày 04/5/2022, đoàn công tác của Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) đã đến Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại Nhà máy thủy điện Sê San 3A.

Sê San 3A hoàn thành dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng NMTĐ Sử Pán 2

Hoạt động sxkd
06/05/2022
Ngày 03/5/2022, Trung tâm Dịch vụ Nhà máy điện (PSS) thuộc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã hoàn thành hợp đồng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng tổ máy H2 - nhà máy thủy điện Sử Pán 2 đảm bảo an toàn, chất lượng.