CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Doanh thu của Sê San 3A vượt kế hoạch 9 tháng đầu năm dù sản lượng điện giảm do lượng nước về thấp

11/10/2023

Doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ tăng nên doanh thu quý III/2023 và 9 tháng đầu năm 2023 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A thực hiện vượt kế hoạch dù sản lượng điện thương phẩm giảm, doanh thu sản xuất điện giảm do tình hình thủy văn thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng điện thương phẩm 9 tháng đầu năm của nhà máy thủy điện Sê San 3A là 286,5 triệu kWh đạt 99,7%, doanh thu đạt tương đương 105% với lợi nhuận đạt 107% kế hoạch 9 tháng đầu năm 2023 đề ra.

 
Ông Nguyễn Tá Thực - Chủ tịch HĐQT Công ty điều hành 
cuộc họp HĐQT Công ty quý IV năm 2023

9 tháng đầu năm 2023, bên cạnh việc sản xuất điện là quản lý và vận hành nhà máy thủy điện Sê San 3A an toàn, hiệu quả thì Công ty đã cung cấp dịch vụ kiểm định, thí nghiệm hiệu chỉnh, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị nhà máy thủy điện, nhiệt điện có công suất trên 100MW; lọc dầu máy biến áp; bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị cơ khí thủy công đảm bảo an toàn, chất lượng, được khách hàng đánh giá cao về năng lực và tính chuyên nghiệp, mang lại doanh thu trên 7 tỷ đồng từ cung cấp dịch vụ, góp phần hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty. 

 
Bà Đoàn Thị Quỳnh - Trưởng ban Kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong quý III/2023

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Sê San 3A xác định phải thực hiện đồng bộ từ các giải pháp tối ưu hóa chí phí, vận hành nhà máy đảm bảo an toàn, ổn định, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản lượng, doanh thu và lợi nhuận năm 2023 đã đề ra. 

Bài: Phạm Thị Thanh Hương, ảnh: Quách Lan Phượng