CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Thông báo

Giải pháp vận hành phát điện mùa khô

Hoạt động sxkd
17/04/2024
Nắng nóng, khô hạn là những hình thái thời tiết đặc trưng mùa khô của miền đất Tây nguyên. Đặc biệt trong những năm gần đây tình trạng nắng hạn đã diễn ra với chiều hướng tiêu cực hơn. Trời không có mưa, lưu lượng nước về các hồ chứa sụt giảm, nên công tác vận hành của các nhà máy thủy điện trong khu vực nói chung và nhà máy thủy điện Sê San 3A nói riêng gặp rất nhiều khó khăn.