CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Sê San 3A hoàn thành dịch vụ bảo dưỡng Nhà máy thủy điện Quảng Trị

Dịch vụ nhà máy điện
29/12/2022
Ngày 22/12/2022, Tổ máy số 1 Nhà máy thủy điện Quảng Trị đã hòa lưới điện Quốc gia sau thời gian dừng máy để bảo dưỡng máy phát H1. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A được giao thực hiện công việc bảo dưỡng này.

Sê San 3A thực hiện xử lý rò dầu, sửa chữa, lọc dầu và thí nghiệm máy biến áp - Nhà máy thủy điện An Khê

Dịch vụ nhà máy điện
02/08/2022
Ngày 14/7/2022, Trung tâm dịch vụ nhà máy điện thuộc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã thực hiện dịch vụ lọc dầu, lắp đặt thay thế vật tư thiết bị và thí nghiệm máy biến áp (95.000 KVA) của Nhà máy thủy điện An Khê và máy biến áp (10.000 KVA) của Nhà máy thủy điện Ka Nak thuộc Công ty thủy điện An Khê - Ka Nak là đơn vị trực thuộc TCT phát điện 2 - CTCP quản lý vận hành.

Sê San 3A thực hiện dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa MBA Nhà máy điện mặt trời Europlast Phú Yên

Dịch vụ nhà máy điện
24/05/2022
Ngày 24/5/2022, Trung tâm dịch vụ nhà máy điện thuộc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã hoàn thành dịch vụ xử lý rò dầu, lọc dầu cho 02 máy biến áp Block 5 và Block 6 của Nhà máy điện mặt trời Europalast Phú Yên có công suất mỗi máy biến áp là 6250KVA đảm bảo an toàn, chất lượng và vượt tiến độ.

Sê San 3A thực hiện dịch vụ lọc dầu MBA 110kV NMTĐ ĐăkSrông 2, ĐăkSrông 3A và ĐăkSrông 3B

Dịch vụ nhà máy điện
19/05/2022
Từ ngày 12/5/2022 đến ngày 16/5/2022, Trung tâm Dịch vụ Nhà máy điện thuộc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A thực hiện dịch vụ lọc dầu máy biến áp 110kV cho 03 nhà máy thủy điện ĐăkSrông 2, ĐăkSrông 3A và ĐăkSrông 3B.