CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị điện là chủ động đánh giá chất lượng thiết bị

24/05/2023

Với đội ngũ cán bộ kỹ thuật, kiểm định viên có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm tốt và tinh thần trách nhiệm, Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A (Sê San 3A) đã hoàn thành công tác kiểm định an toàn kỹ thuật cho tất cả các thiết bị, dụng cụ điện theo qui định của Thông tư 33/2015/TT-BCT ngày 27/10/2015 cho Nhà máy thủy điện Ry Ninh II và Thủy điện Pleikeo từ ngày 2/5/2023 đến ngày 20/5/2023. Ngoài ra còn thực hiện thí nghiệm định kỳ một số hạng mục riêng theo yêu cầu của chủ đầu tư như: hệ thống Rơ le bảo vệ, hệ thống đo lường điện... Thông qua công tác kiểm định này đã giúp cho các chủ đầu tư kiểm tra, đánh giá chất lượng cũng như sớm phát hiện sai sót để chủ động đưa ra kế hoạch nâng cấp, sửa chữa phù hợp. Qua đó đảm bảo nâng cao khả dụng các tổ máy và độ tin cậy trong sản xuất và cung cấp điện cho khách hàng.

Công tác kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện theo Thông tư 33/2015/TT-BCT ngày 27/10/2015 đang được các nhà máy điện tuân thủ. Việc thực hiện công tác kiểm định định kỳ đúng quy định sẽ mang lại kết quả tốt, đảm bảo an toàn cho người sử dụng, giảm thiểu các sự cố đối với các thiết bị điện góp phần nâng cao an toàn, độ tin cậy cung cấp điện. Sê San 3A là đơn vị có đầy đủ năng lực; có Phòng thử nghiệm Sê San 3A đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017; hệ thống quản lý chất lượng đạt ISO 9001:2015, hệ thống quản lý môi trường đạt TCVN ISO 14001:2015 và được cấp phép hoạt động kiểm định; hoạt động thử nghiệm điện theo qui định của nhà nước và luôn sẵn sàng được phục vụ khách hàng.

Một số hình ảnh PSS - S3A thực hiện thành công tác kiểm định, thí nghiệm thiết bị tại Nhà máy Thủy điện Ry Ninh II và Nhà máy thủy điện Pleikeo:

 Ông Lê Văn Đoài – Kiểm định viên đang thực hiện công tác kiểm định máy cắt 6,3kV - Nhà máy thủy điện Ry Ninh II có 3 tổ máy với tổng công suất lắp đặt 8.1MW

Thử nghiệm viên Nguyễn Ngọc Sang và Nguyễn Thanh Triều - thực hiện thí nghiệm Hệ thống rơ le bảo vệ - Nhà máy thủy điện Pleikeo có 3 tổ máy với tổng công suất lắp đặt 10,5MW

Đội công tác kiểm định, thí nghiệm chụp ảnh lưu niệm tại Nhà máy thủy điện Pleikeo

http://sesan3a.vn/

Bài: Hoàng Văn Hai, ảnh: Nguyễn Đức Vũ