Lọc dầu Máy biến áp tại nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn 5 và nhà máy thủy điện Sê San 4A

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Lọc dầu Máy biến áp tại nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn 5 và nhà máy thủy điện Sê San 4A

06/05/2024

Với kinh nghiệm nhiều năm trong cung cấp dịch vụ lọc dầu, bảo dưỡng, sửa chữa và thí nghiệm máy biến áp, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A luôn được khách hàng tin tưởng và lựa chọn giao thực hiện lọc dầu máy biến áp cho các trạm điện và nhà máy điện cấp điện áp lên tới 220kV. Vừa qua, Sê San 3A đã thực hiện cung cấp dịch vụ lọc dầu cho 02 máy biến áp 2x20MVA/110kV tại Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn 5 thuộc Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Sơn và lọc dầu, hút chân không máy biến áp 75MVA/220kV tại Nhà máy thủy điện Sê San 4A.

Với năng lực và kinh nghiệm nhiều năm, đội ngũ kỹ thuật Sê San 3A luôn chia sẻ các kinh nghiệm, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật với Chủ đầu tư trong xử lý khiếm khuyết và đánh giá xu hướng tình trạng máy biến áp từ phân tích, nhận định kết quả thí nghiệm mẫu dầu, thông số thí nghiệm của máy biến áp để chủ đầu tư có kế hoạch chủ động bảo dưỡng, xử lý hoặc thay thế dầu kịp thời nhằm đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả vận hành thiết bị.

Một số hình ảnh của nhóm công tác Sê San 3A tại nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn 5 và nhà máy thủy điện Sê San 4A:

Nhóm công tác Sê San 3A làm việc tại Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn 5

Nhóm công tác Sê San 3A đang thực hiện lọc dầu MBA 200MVA tại NMTĐ Vĩnh Sơn 5 có tổng công suất 28MW, thuộc xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

Anh Nguyễn Tá Toản - Kỹ thuật viên của Sê San 3A đang thực hiện công tác lọc dầu và hút chân không máy biến áp 75MVA tại Nhà máy thủy điện Sê San 4A có tổng công suất 63 MW, thuộc xã Ia O, huyện Ia Grai , tỉnh Gia Lai và xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

Bài và ảnh: Hoàng Văn Hai