CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Sê San 3A hoàn thành dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng NMTĐ Sử Pán 2

Dịch vụ nhà máy điện
06/05/2022
Ngày 03/5/2022, Trung tâm Dịch vụ Nhà máy điện (PSS) thuộc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã hoàn thành hợp đồng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng tổ máy H2 - nhà máy thủy điện Sử Pán 2 đảm bảo an toàn, chất lượng.

Sê San 3A thực hiện dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng NMTĐ ĐakĐrinh năm 2021

Dịch vụ nhà máy điện
24/07/2021
Từ ngày 10/7/2021, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A thực hiện dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị cơ, điện, hệ thống điều khiển giám sát, trạm 110kV và các thiết bị cơ khí thủy công Nhà máy thủy điện ĐakĐrinh.

Sê San 3A thực hiện dịch vụ đại tu NMTĐ Sông Giang 2

Dịch vụ nhà máy điện
29/04/2021
Từ ngày 20/4/2021, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ đại tu Nhà máy thủy điện Sông Giang 2 với tiến độ thực hiện 40 ngày.

Sê San 3A thực hiện dịch vụ thí nghiệm Dự án điện mặt trời Nhị Hà

Dịch vụ nhà máy điện
17/03/2021
Ngày 10/3/2021, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã hoàn thành công tác thực hiện dịch vụ thí nghiệm hệ thống điện tại dự án nhà máy điện mặt trời Nhị Hà có công suất 49,97 MWp.