CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Sê San 3A ký biên bản ghi nhớ cung cấp dịch vụ nhà máy điện tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

27/09/2022

Ngày 23/9/2022, tại Thủ đô Viêng Chăn - Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã diễn ra Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư các dự án thủy điện, cung cấp dịch vụ xây dựng, cung cấp thiết bị, lắp đặt công trình đường dây truyền tải và trạm biến áp, các dịch vụ thử nghiệm đồng bộ tổ máy, bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm và hiệu chỉnh thiết bị cho các nhà máy thủy điện tại Lào giữa đại diện doanh nghiệp Lào là Công ty TNHH MECTRIK (MECTRIK) với các doanh nghiệp đến từ Việt Nam là Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A (S3A), Tổng Công ty Xây dựng Nông nghiệp Việt Nam (VNACCO), Công ty Cổ Phần LILAMA10 (LILAMA10), Công ty Cổ phần VNECO-RME (VNECO-RME).

Tham gia buổi Lễ có các ông Visana Siphandone - Chủ tịch Hội đồng quản trị MECTRIK; ông Nguyễn Tá Thực - Chủ tịch Hội đồng quản trị S3A; ông Đinh Văn Nhẫn - Tổng giám đốc S3A; ông Bùi Thọ Sang - Tổng giám đốc VNECO-RME.

MENTRIK có trách nhiệm thiết lập mối quan hệ với các đối tác, đặc biệt là chủ đầu tư các dự án để tìm kiếm và mang lại các hợp đồng thiết kế, xây dựng, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm nhà máy thủy điện; giới thiệu các cơ hội đầu tư nhà máy thủy điện tại Lào. S3A có thế mạnh trong cung cấp các dịch vụ thử nghiệm đồng bộ tổ máy, bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm và hiệu chỉnh thiết bị cho nhà máy thủy điện, tìm kiếm các cơ hội đầu tư dự án thủy điện tại Lào. VNACCO cung cấp dịch vụ xây dựng các hạng mục công trình trong nhà máy thủy điện. LILAMA10 cung cấp các dịch vụ gia công, lắp đặt thiết bị của nhà máy thủy điện. VNECO-RME đảm nhận các dịch vụ xây dựng, cung cấp thiết bị, lắp đặt công trình đường dây truyền tải và trạm biến áp. Các Công ty đã thống nhất thành lập liên danh để đấu thầu, chào giá các dự án xây dựng mới, thử nghiệm đồng bộ tổ máy, bảo trì, sửa chữa lớn các nhà máy thủy điện tại Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện các Công ty đã cam kết hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị mình trong liên danh, góp phần cùng với các đơn vị trong liên danh thực hiện thành công các dự án hợp tác trong thời gian tới. Biên bản ghi nhớ là tiền đề để các bên sớm triển khai xúc tiến, ký kết các hợp đồng theo từng nội dung cụ thể với các hoạt động hợp tác.

Qua việc thực hiện ký kết hợp tác kinh doanh tại Lào, Sê San 3A đã từng bước hiện thực hóa tầm nhìn trong mục tiêu sản xuất kinh doanh chiến lược của Công ty là “Trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu trong cung cấp điện năng, dịch vụ nhà máy điện với chi phí thấp trong khu vực”.

http://sesan3a.vn/index.php

 

Bài: Phạm Trung Phong, ảnh: Lê Hoàng Châu