6666
100

TẦM NHÌN CỦA SÊ SAN 3A: "Trở thành một trong các đơn vị dẫn đầu trong cung cấp điện năng, dịch vụ nhà máy điện với chi phí thấp trong khu vực"

88

TRIẾT LÝ HÀNH ĐỘNG CỦA SÊ SAN 3A: "Người lao động có năng lực là tài sản quý giá nhất của Công ty"

66

SỨ MỆNH CỦA SÊ SAN 3A: "Phục vụ khách hàng, đối tác với các sản phẩm dịch vụ tốt nhất"

77

TRUNG THỰC: "Là thành thật với người khác cũng như với bản thân, chân thật trong từng lời nói và hành động không chấp nhận gian dối trong bất kỳ việc gì"

44

TRÁCH NHIỆM:"Hoàn thành công việc được giao kịp thời và chính xác với ý thức trách nhiệm cao, thái độ làm việc tích cực"

122

THẤU HIỂU: "Người lao động trong công việc cần có kiến thức tốt, kỹ năng nghề nghiệp và tác phong chuyên nghiệp"

Slide-1-2

PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG CỦA SÊ SAN 3A: "Luôn nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, tận tâm với công việc, tận tụy với khách hàng"

Mục tiêu / Kết quả sản xuất kinh doanh chiến lược năm 2021

Liên kết
Số lượt truy cập 1.729.111

Đối tác