CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Sê San 3A vượt tiến độ hoàn thành công tác bảo dưỡng định kỳ tổ máy H1 năm 2023

19/03/2023

Ngày 17/3/2023, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã hoàn thành công tác bảo dưỡng tổ máy H1 nhà máy thủy điện Sê San 3A vượt tiến độ 04 ngày so với kế hoạch. Các đội công tác của Trung tâm Dịch vụ Nhà máy điện đã hoàn thành khối lượng công việc theo các hạng mục đã được phê duyệt; các hạng mục tồn tại, phát sinh tại hiện trường trong quá trình bảo dưỡng; nghiệm thu, khôi phục, chạy thử tổng hợp và tổ máy H1 đã sẵn sàng đáp ứng phương thức huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia.

Xác định rõ các mục tiêu cần phải hoàn thành nhiệm vụ trong công tác bảo dưỡng định kỳ tổ máy H1 năm 2023, Trung tâm dịch vụ Nhà máy điện đã phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện tốt các công tác chuẩn bị, hoàn thiện tất cả biện pháp thi công, phương án sửa chữa, biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy và an toàn lao động trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa tổ máy; giao nhiệm vụ cụ thể cho các đội, cá nhân thực hiện công việc bảo dưỡng tổ máy; kiểm tra và thí nghiệm các vật tư thiết bị; công cụ, dụng cụ, biện pháp thi công nhằm đảm bảo các điều kiện tốt nhất trong đợt bảo dưỡng lần này.

Tổ máy H1 Nhà máy thủy điện Sê San 3A sớm phát điện trở lại đã góp phần ổn định phụ tải lưới điện Quốc Gia và đem lại lợi ích kinh tế cho Công ty.

Thực hiện công tác tháo bảo dưỡng bộ phân phối dầu cánh bánh xe công tác (đầu dầu)

Đội công tác thực công việc kiểm tra, vệ sinh sứ tại trạm 220kV

 

Bài: Phạm Thị Hài, ảnh: Nguyễn Văn Quang