CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Sê San 3A hoàn thành công tác thí nghiệm Nhà máy điện gió và trạm biến áp 500kV

06/10/2022

Ngày 01/10/2022, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã hoàn thành công tác thí nghiệm định kỳ các hệ thống thiết bị điện sau một năm vận hành của Nhà máy điện gió Ia Pết - Đăk Đoa 1, trạm biến áp 500kV Pleiku 3 và Nhà máy điện gió Ia Pết Đăk Đoa 2 đảm bảo các yêu cầu an toàn, kỹ thuật và vượt tiến độ đề ra;

Khối lượng công việc Sê San 3A thực hiện bao gồm: thí nghiệm các thiết bị nhất thứ, nhị thứ cho tất cả các tủ GSU 40,5kV của 44 trụ gió; hệ thống cáp ngầm; các thiết bị nhất thứ, rơ le bảo vệ trạm 220kV Nhà máy điện gió Ia Pết - Đak Đoa 1&2; trạm biến áp 500kV Pleiku 3 và các thiết bị của xuất tuyến đấu nối từ trạm biến áp 500kV Pleiku 3 về trạm biến áp 500kV Pleiku 2;

Công việc có tính chất phức tạp với khối lượng thực hiện lớn, liên quan đến nhiều đơn vị quản lý, tiến độ yêu cầu sớm đưa thiết bị vào vận hành, đặc biệt phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và thiết bị. Do đó, ngay sau khi ký hợp đồng, Sê San 3A đã tổ chức, chuẩn bị kỹ lưỡng từ công tác khảo sát hiện trường; lập phương án, biện pháp thi công; phối hợp các đơn vị liên quan; bố trí nhân lực, thiết bị đến việc tổ chức thực hiện tốt công việc tại hiện trường nên đã hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc và đáp ứng được tất cả các yêu cầu của chủ đầu tư.

Nhà máy điện gió Ia Pết - Đak Đoa 1 và 2  là dự án năng lượng tái tạo có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Gia Lai, được đưa vào vận hành thương mại từ cuối tháng 10/2021, tổng công suất 2x99MW bao gồm 44 trụ tuabin gió công suất 4.5MW/trụ.

Công ty cổ phần Phong điện Ia Pết Đak Đoa số một và Công ty cổ phần Phong điện Ia Pết Đak Đoa số hai lần lượt là chủ đầu tư của Nhà máy điện gió Ia Pết - Đak Đoa 1 và Nhà máy điện gió Ia Pết - Đak Đoa 2. Trạm 500kV Pleiku 3, Nhà máy điện gió Ia Pết - Đăk Đoa 1 và Nhà máy điện gió Ia Pết - Đăk Đoa 2 được xây dựng trên địa bàn các xã gồm: Xã Trang, Ia Pết, Glar, A Dơk, Ia Băng thuộc huyện Đak Đoa và phường Chi Lăng, xã Ia Kênh thuộc TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Một số hình ảnh PSS - S3A thực hiện dịch vụ thí nghiệm tại Nhà máy điện gió Ia Pết Đăk Đoa 1, và Ia Pết Đăk Đoa 2:

Thí nghiệm máy cắt 500kV tại Trạm biến áp 500kV Pleiku 3

Thí nghiệm máy biến áp 500kV tại Trạm biến áp 500kV Pleiku 3

Đo, kiểm tra cuộn đóng, cuộn cắt máy cắt 500kV

Đội công tác trung tâm dịch vụ Nhà máy điện Sê San 3A (PSS) thực hiện thí nghiệm tại Nhà máy phong điện Ia Pết - Đak Đoa 1&2

 

Bài: Nguyễn Ngọc Sang, ảnh: Quách Lan Phượng