CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Nhà máy thủy điện Sê San 3A hoàn thành công tác bảo dưỡng định kỳ tổ máy H2 năm 2019

Dịch vụ nhà máy điện
15/01/2019
Sau 09 ngày làm việc liên tục, ngày 10 tháng 01 năm 2019, các hạng mục thiết bị thuộc khối tổ máy H2 - Nhà máy thủy điện Sê San 3A đã được bảo dưỡng, sửa chữa, căn chỉnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đến 17h00’ cùng ngày, tổ máy H2 đã được đưa vào vận hành phát điện thành công, sớm hơn 01 ngày so với dự kiến.