CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Sê San 3A hoàn thành cung cấp dịch vụ nhà máy điện cho Nhà máy thủy điện Bá thước 1, 2

13/12/2022

Từ ngày 23/11/2022 đến ngày 09/12/2022, Trung tâm Dịch vụ nhà máy điện thuộc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã cung cấp dịch vụ thí nghiệm và bảo trì thiết bị nhất thứ, nhị thứ của nhà máy thủy điện Bá thước 1, 2.

Khối lượng công việc do Trung tâm Dịch vụ nhà máy điện đảm nhận là thử nghiệm, hiệu chỉnh rơle hòa đồng bộ; thử nghiệm, căn chỉnh máy cắt 110kV; xử lý rò dầu, thay gioăng, lọc dầu và thí nghiệm 02 máy biến áp chính cho hai nhà máy gồm Nhà máy Thủy Điện Bá Thước 1 và Nhà máy Thủy Điện Bá Thước 2. Điều kiện thời tiết không thuận lợi gây một số khó khăn, tuy nhiên đội công tác đã chủ động đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến công việc, khắc phục các khó khăn và hoàn thành khối lượng sớm hơn tiến độ đề ra.

 Nhà máy thủy điện Bá Thước 1, 2 thuộc Công ty cổ phần thủy điện Hoàng Anh Thanh Hóa là chủ đầu tư. Hai thủy điện xây dựng trên sông Mã tại địa phận xã Thiết Kế và Điền Lư huyện Bá Thước tỉnh Thanh Hóa với công suất lắp máy lần lượt là 60MW và 80MW.

Một số hình ảnh thực hiện tại Nhà máy thủy điện Bá thước 1, 2:

Thực hiện thay gioăng chân sứ máy biến áp

Thực hiện thay gioăng cánh tản nhiệt

http://sesan3a.vn/

 

Bài và ảnh: Hoàng Văn Hai