CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Sê San 3A thực hiện dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa MBA Nhà máy điện mặt trời Europlast Phú Yên

24/05/2022

Ngày 24/5/2022, Trung tâm dịch vụ nhà máy điện thuộc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã hoàn thành dịch vụ xử lý rò dầu, lọc dầu cho 02 máy biến áp Block 5 và Block 6 của Nhà máy điện mặt trời Europalast Phú Yên có công suất mỗi máy biến áp là 6250KVA đảm bảo an toàn, chất lượng và vượt tiến độ.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Sê San 3A đã được chủ đầu tư tin tưởng giao thực hiện dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng các máy biến áp cho Nhà máy điện mặt trời Europalast Phú Yên. Nhà máy điện mặt trời Europlast Phú Yên có công suất 50 MWp, nằm trên địa bàn thôn Bình Thắng, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Nhà máy do Công ty cổ phần điện mặt trời Europlast Phú Yên quản lý và vận hành.

Một số hình ảnh đội công tác Sê San 3A thực hiện xử lý rò dầu, lọc dầu cho MBA - Nhà máy điện mặt trời Europlast Phú Yên:

Đội công tác thực hiện kiểm tra tình trạng rò dầu máy biến áp

Đội công tác thực hiện lọc dầu máy biến áp

http://www.sesan3a.vn/index.php

Bài và ảnh: Phan Duy Vương