CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Sê San 3A thực hiện xử lý rò dầu, sửa chữa, lọc dầu và thí nghiệm máy biến áp - Nhà máy thủy điện An Khê

02/08/2022

Ngày 14/7/2022, Trung tâm dịch vụ nhà máy điện thuộc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã thực hiện dịch vụ lọc dầu, lắp đặt thay thế vật tư thiết bị và thí nghiệm máy biến áp (95.000 KVA) của Nhà máy thủy điện An Khê và máy biến áp (10.000 KVA) của Nhà máy thủy điện Ka Nak thuộc Công ty thủy điện An Khê - Ka Nak là đơn vị trực thuộc TCT phát điện 2 - CTCP quản lý vận hành.

Trung tâm dịch vụ nhà máy điện Sê San 3A đã thực hiện công việc xử lý rò dầu, thay rơ le gas, van tay 2 đầu rơ le, lọc dầu và thí nghiệm máy biến áp cho các Nhà máy đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng tiến độ đóng điện của chủ đầu tư.

Công ty thủy điện An Khê - Ka Nak quản lý vận hành 2 nhà máy (Nhà máy Thủy điện An Khê thuộc huyện Tây Sơn - tỉnh Bình Định; Nhà máy Thủy điện Ka Nak thuộc huyện Kbang - tỉnh Gia Lai) có tổng công suất lắp máy 173MW.

Một số hình ảnh Trung tâm dịch vụ nhà máy điện Sê San 3A thực hiện xử lý rò dầu, thay thế vật tư thiết bị, lọc dầu và thí nghiệm cho MBA T1, T2 - NMTĐ An Khê, NMTĐ Ka Nak:

Trung tâm dịch vụ nhà máy điện Sê San 3A thực hiện kiểm tra tình trạng rò dầu MBA

Trung tâm dịch vụ nhà máy điện Sê San 3A thực hiện lọc dầu cho MBA NMTĐ An Khê

http://sesan3a.vn/

Bài và ảnh: Hoàng Văn Hai