CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Sửa chữa, bảo dưỡng nhà máy thủy điện Hương Điền

08/07/2024

Từ ngày 01/6 đến ngày 04/7/2024, đội công tác Trung tâm Dịch vụ Nhà máy điện thuộc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã hoàn thành dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phần cơ khí của tổ máy H1, H2, H3 tại Nhà máy thủy điện Hương Điền.

Khối lượng thực hiện tại Nhà máy thủy điện Hương Điền gồm bảo dưỡng, sửa chữa phần cơ khí các thiết bị trực thuộc hệ thống của tổ máy H1, H2, H3.

Ngoài thực hiện các hạng mục được ký kết trong hợp đồng với chủ đầu tư, đội ngũ kỹ thuật Sê San 3A đã chia sẻ kinh nghiệm với đội ngũ kỹ thuật tại nhà máy thủy điện Hương Điền trong việc xử lý các khiếm khuyết, phân tích, nhận định tình trạng các thiết bị thường gặp tại các nhà máy thủy điện và được Chủ đầu tư đánh giá cao. Sê San 3A đã hoàn thành khối lượng công việc tại nhà máy thủy điện Hương Điền đảm bảo an toàn, chất lượng và vượt tiến độ.

Nhà máy Thủy điện Hương Điền có công suất 81MW với 3 tổ máy, khởi công tháng 05/2005 hoàn thành tháng 10/2010 tại phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đội công tác Sê San 3A thực hiện bảo dưỡng động cơ bơm dầu điều tốc

Đội công tác thực hiện Tháo dỡ cụm van phá chân không

Các tổ máy tại nhà máy thủy điện Hương Điền

 

Bài: Phạm Thị Hài, ảnh: Nguyễn Quyết Thắng