CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Thủy điện Sê San 3A đáp ứng các yêu cầu chống lũ

Hoạt động sxkd
29/08/2022
https://icon.com.vn/vn-s83-186056-626/Thuy-dien-Se-San-3A-dap-ung-cac-yeu-cau-chong-lu.aspx

Thủy điện Sê San 3A: Đảm bảo cung ứng điện 6 tháng đầu năm

Hoạt động sxkd
02/07/2022
https://congthuong.vn/thuy-dien-se-san-3a-dam-bao-cung-ung-dien-6-thang-dau-nam-181872.html?fbclid=IwAR0h8tvcS4h6gME0e0fQvTZZOKFVlXB1LgzjoUZMv2lj6xoUnU_yUR05tTI

Sê San 3A tổ chức “Hội thi Trưởng ca giỏi năm 2022”

Hoạt động sxkd
27/06/2022
Nhằm củng cố và nâng cao kiến thức, bản lĩnh xử lý sự cố cho trưởng ca vận hành nhà máy thủy điện Sê San 3A, ngày 23/6/2022, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã tổ chức Hội thi Trưởng ca giỏi cấp Công ty năm 2022.

Sê San 3A huấn luyện công tác an toàn, vệ sinh lao động, sơ cấp cứu năm 2022

Hoạt động sxkd
25/06/2022
Trong những năm qua, Sê San 3A luôn thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng ngừa những yếu tố nguy hiểm, có hại đồng thời thường xuyên cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, không để xảy ra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; công tác vệ sinh lao động ngày càng được chú trọng; xây dựng môi trường lao động ngày càng ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ và an toàn. Đồng thời duy trì áp dụng các tiêu chuẩn, chuẩn mực về lao động, môi trường như ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, Kaizen/5S, …