CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Tổ chức Đảng và đảng viên kiểm điểm hằng năm là “tự soi, tự sửa”

18/12/2023

Tổ chức Đảng, Đảng viên thực hiện kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm là nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa, thấy được những ưu điểm để phát huy, hạn chế, khuyết điểm để khắc phục; chủ động phát hiện, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, tổ chức, cơ quan, đơn vị nhất là người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên; bảo đảm trung thực, công tâm, khách quan, công khai, đạt được kết quả thực chất.

Đồng chí Nguyễn Tá Thực - Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A chủ trì Hội nghị kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể Ban Chấp hành đảng bộ và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ năm 2023.

Ngày 14/12/2023, Đảng ủy Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A tổ chức thành công Hội nghị kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể Ban Chấp hành đảng bộ và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Đảng bộ năm 2023. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Văn Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Sông Đà và các đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ, Chánh văn phòng Đảng ủy Tổng Công ty, đồng chí Lê Thị Thu Hiền - Phó Chủ nhiệm UBKT đảng ủy Tổng Công ty.

Đồng chí Trần Văn Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà tham dự và chỉ đạo Hội nghị

Buổi kiểm điểm được diễn ra nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, theo các tiêu chí và số liệu cụ thể. Có sự so sánh giữa các vị trí tương đương; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty, đơn vị. Lấy kết quả kiểm điểm của tập thể là cơ sở để kiểm điểm cá nhân và lấy kết quả kiểm điểm cá nhân để bổ sung hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể.

Trước đó, ngày 12/12/2023, tập thể Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty; các chi ủy và chi bộ trực thuộc đảng bộ đã tiến hành kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng.

Với những thành tích đạt được, Đảng bộ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A được đề nghị xếp loại là Đảng bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023” và trong toàn Đảng bộ có 10 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Đồng chí Trần Văn Tuấn và các đồng chí trong Tổ Công tác của Đảng ủy Tổng Công ty chụp ảnh lưu niệm cùng Bí thư, Phó Bí thư và các đồng chí ủy viên BCH Đảng ủy Công ty Sê San 3A

 

Bài và ảnh: Quách Lan Phượng