CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Hội thi an toàn, vệ sinh viên giỏi toàn Công ty năm 2018

Hoạt động sxkd
14/08/2018
Thực hiện Kế hoạch số 373/KH-CT ngày 27/6/2018 của Công ty về việc tổ chức hội thi an toàn, vệ sinh viên giỏi năm 2018. Ngày 11/8/2018, tại trụ sở Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã tổ chức Hội thi an toàn, vệ sinh viên giỏi toàn Công ty năm 2018.

Ông Nguyễn Doãn Hành nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020

Hoạt động sxkd
06/07/2018
Ngày 30/6/2018, diễn ra Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2018 tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A.

Họp Hội đồng xây dựng "Chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn đến 2030"

Hoạt động sxkd
06/07/2018
Các doanh nghiệp đang hằng ngày đối mặt với cơ hội và thách thức ngày càng lớn, môi trường cạnh tranh khốc liệt. Để tồn tại và phát triển, doanh nghiệp phải có chiến lược sản xuất kinh doanh hiệu quả, khả thi. Việc xây dựng “Chiến lược sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến 2030” là yêu cầu hết sức cần thiết đối với Công ty. Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty quý II năm 2018, Tổng giám đốc Công ty đã thành lập Hội đồng xây dựng “Chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến 2030”.

Nhà máy thủy điện Sê San 3A ứng phó mùa mưa bão

Hoạt động sxkd
02/07/2018
Những năm gần đây tình hình thời tiết luôn diễn biến phức tạp, khó lường, gây ảnh hưởng và thiệt hại không nhỏ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành điện nói chung và của các nhà mày sản xuất điện nói riêng. Ngoài nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn trong mùa mưa bão cũng là nhiệm vụ quan trọng được ngành điện đặt lên hàng đầu.