CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Phê duyệt Thiết kế tổng thể hạ tầng CNTT phục vụ thị trường điện

Tin ngành điện
08/03/2017
Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2706/QĐ-BCT Phê duyệt Thiết kế tổng thể cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ vận hành và giám sát hoạt động của thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam.

EVN áp dụng ISO 27001:2013 vào quản lý thông tin

Tin ngành điện
20/02/2017
ham dự Hội thảo có Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải, lãnh đạo 9 Tổng công ty trực thuộc cùng các cán bộ phụ trách công tác công nghệ thông tin các đơn vị.