CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Nội lực Sông Đà: Nhìn từ thủy điện Sê San 3A

Hoạt động sxkd
10/03/2017
Nhà máy thủy điện Sê San 3A với 2 tổ máy, công suất 108 MW được khởi công xây dựng từ cuối năm 2003 tại địa bàn xã Yakhai huyện Yagrai, tỉnh Gia Lai. Đây là dự án lớn do Tổng Cty Sông Đà làm chủ đầu tư xây dựng - vận hành và kinh doanh.