CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Họp hội đồng quản trị quý I năm 2018

Hoạt động sxkd
27/01/2018
Ngày 19/01/2018, tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã tổ chức họp Hội đồng quản trị quý I năm 2018. Về tham dự cuộc họp có các đồng chí: Trần Văn Thạnh - Chủ tịch HĐQT Công ty, đồng chí Nguyễn Hùng - Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Công ty, đồng chí Võ Thành Trung - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty và các đồng chí Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty.

Hội thi ATVSV giỏi và Hội nghị người lao động Công ty cổ phần ĐT&PT điện Sê San 3A năm 2014

Hoạt động sxkd
22/08/2017
Ban giám khảo cuộc thi là: Đại diện Lãnh đạo Công ty, Đại diện Sở LĐ TB&XH tỉnh Gia Lai và Trưởng phòng kỹ thuật An toàn Công ty Điện lực Gia Lai.