CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

STT Tài liệu báo cáo Đính kèm
01 Bản tin Pháp Luật số 04/2019 - Văn bản Pháp Luật có hiệu lực từ tháng 04/2019.
02 Thông tư số 15/2018/TT-BLĐTBXH - Thông tư số 15/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình.
03 Bản tin số 03/2019 - Văn bản Pháp Luật có hiệu lực từ tháng 03/2019.
04 Quyết định số 648/QĐ-BCT - Quyết định số 648/QĐ-BCT của Bộ Công thương về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện.
05 Nghị định số 29/2019/NĐ-CP - Nghị định số 29/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ Luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.
06 Bản tin Pháp Luật số 02/2019 - Văn bản Pháp Luật có hiệu lực từ tháng 02/2019.
07 Thông tư số 01/2019/TT-BNV - Thông tư số 01/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ
08 Bản tin pháp Luật số 01/2019 - Văn bản có hiệu lực từ tháng 01/2019.
09 Thông tư số 02/2019/TT-BTC - Thông tư số 02/2019/TT-BTC quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính.
10 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT - Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh.