CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

STT Tài liệu báo cáo Đính kèm
01 Bản tin số 02/2018 - Văn bản có hiệu lực từ tháng 11/2018.
02 Số 45/2018/TT-BCT - Thông tư số 45/2018/TT-BCT của Bộ Công thương quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phá
03 Số 149/2018/NĐ-CP - Nghị định số 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
04 Số 157/2018/NĐ-CP - Nghị định số 157/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
05 Nghị định số 153/2018/NĐ-CP - Nghị định số 153/2018/NĐ-CP quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng.
06 Thông tư số 37/2018/TT-BCT - Thông tư số 37/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định về quản lý an toàn và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương
07 Nghị định số 148/2018/NĐ-CP - Nghị định số 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015, tiền lương làm căn cứ để trả cho người lao động trong ngày nghỉ hàng năm, ngày nghỉ hàng năm tăng thêm theo thâm niên, ngày nghỉ
08 115/2018/NĐ-CP - Nghị định số 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
09 Số 17/2018/TT-BLĐTBXH - Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp.
10 Thông tư số 36/2018/TT-BCT - Thông tư số 36/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.