CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Nội dung trọng tâm Sê San 3A hoàn thành kế hoạch năm 2024

Đảng, Đoàn Thể
15/07/2024

Để phấn đấu, đạt các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2024 các cổ đông giao, trong điều kiện khí hậu diễn biến phức tạp trong 6 tháng đầu năm, là một thách thức cho Sê San 3A. Ngày 12/7/2024, Đảng ủy Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng, công tác sản xuất kinh doanh và hoạt động của các tổ chức đoàn thể 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 nhằm thống nhất các nội dung trọng tâm để lãnh đạo Sê San 3A hoàn thành kế hoạch năm 2024. 

3 năm liền Đảng bộ Sê San 3A “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”

Đảng, Đoàn Thể
04/01/2024

“3 năm liền từ năm 2021 đến năm 2023, Đảng bộ Sê San 3A xuất sắc đạt tiêu chuẩn Đảng bộ cơ sở Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” là nội dung quan trọng được báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng, công tác sản xuất kinh doanh và các hoạt động đoàn thể năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024 của Đảng bộ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A diễn ra vào ngày 03/01/2023 tại trụ sở Công ty.

Tổ chức Đảng và đảng viên kiểm điểm hằng năm là “tự soi, tự sửa”

Đảng, Đoàn Thể
18/12/2023

Tổ chức Đảng, Đảng viên thực hiện kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm là nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa, thấy được những ưu điểm để phát huy, hạn chế, khuyết điểm để khắc phục; chủ động phát hiện, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, tổ chức, cơ quan, đơn vị nhất là người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên; bảo đảm trung thực, công tâm, khách quan, công khai, đạt được kết quả thực chất.

100% đảng viên Sê San 3A tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đảng, Đoàn Thể
06/12/2023

Ngày 04/12/2023, Đảng uỷ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức bằng hình thức trực tuyến.