CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Sê San 3A thăm và tặng quà cho Người lao động nhân dịp tháng công nhân

Đảng, Đoàn Thể
27/05/2021
Thực hiện các hoạt động của Công đoàn Công ty về việc tổ chức Tháng công nhân năm 2021, ngày 25/5/2021 ông Nguyễn Tá Thực - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty cùng ông Trần Văn Viên - Chủ tịch Công đoàn Công ty đã đến thăm, động viên, tặng quà cho người lao động trực tiếp sản xuất đang thực hiện sinh hoạt tập trung sau giờ làm việc tại nhà máy thủy điện Sê San 3A.

Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hướng tới sự phát triển toàn diện

Đảng, Đoàn Thể
14/12/2020
Thực hiện Kế hoạch số 53-KH/TV ngày 13/11/2019, công văn số 18-CV/ĐUTCT ngày 09/11/2020 của Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2020, Đảng ủy Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã ban hành công văn số 23-CV/ĐU ngày 16/11/2020 để triển khai thực hiện công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổ chức đảng trong đảng bộ năm 2020. Nhằm mục đích nâng cao ý thức, trách nhiệm, đề ra các giải pháp hiệu quả, khả thi, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm của từng đảng viên và các tập thể.

“Thương về miền Trung”

Đảng, Đoàn Thể
02/11/2020
“Thương về miền Trung” là chương trình văn nghệ thiện nguyện gây quỹ ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do các đợt mưa lũ gây ra được Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A tổ chức ngày 30/10/2020.

Xây dựng niềm tin là “Dân vận khéo”

Đảng, Đoàn Thể
06/10/2020
Đảng ta luôn xác định: “Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta; là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân”. Cách đây 70 năm, ngày 15/10/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo “dân vận” đăng trên báo “Sự thật”. Với Bác, điều cơ bản nhất là: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân”. Và Người đã chỉ rõ khái niệm về “dân vận” là: “Không thể chỉ dùng báo chương, sách vở, mít tinh, khẩu hiệu, truyền đơn, chỉ thị mà đủ. Trước nhất là phải tìm mọi cách giải thích cho mỗi một người dân hiểu rõ ràng: Việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ được”.