CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Lợi ích khi áp dụng 5S& KAIZEN

Văn hóa doanh nghiệp
11/05/2018
Mục tiêu chính của chương trình 5S:

Văn hóa đúng giờ của EVNTPC BARIA

Văn hóa doanh nghiệp
11/05/2018