CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Sê San 3A - Nơi gửi trọn niềm tin!

Văn hóa doanh nghiệp
29/10/2019
“Khi tôi sinh ra đất nước còn nghèo

Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc

Văn hóa doanh nghiệp
09/01/2019
Tinh thần trách nhiệm là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành bại, sự phát triển bền vững của mỗi cá nhân, doanh nghiệp và xã hội. Tinh thần trách nhiệm luôn biểu hiện cụ thể qua lối sống và làm việc của mỗi người.

Yaniv Zaid: 'Tiến sĩ thuyết phục' và 'Nghệ thuật bán hàng của người Do Thái'

Văn hóa doanh nghiệp
25/12/2018
Điều gì khiến người Do Thái trở thành số ít những người khôn khéo trong kinh doanh và thành công nhất ở mọi quốc gia? Làm thế nào đất nước Israel nhỏ bé có thể trở thành “ Quốc gia khởi nghiệp” và là nơi xuất khẩu các công ty khởi nghiệp lớn nhất thế giới? Họ đã có công cụ gì để bán sản phẩm với giá cao hơn ngay cả trong thị trường quá bão hòa?

Tâm ta ở đâu - Sự nghiệp ta ở đó

Văn hóa doanh nghiệp
21/12/2018
Khi kiên nhẫn làm việc và hoàn thành công việc, người lao động góp phần tích cực vào thành quả chung của tập thể, hướng tới những triển vọng sáng cho doanh nghiệp và cho chính mình trong tương lai. Nhưng làm thế nào để mọi người lao động cùng hiểu rõ ý nghĩa các công việc mà họ đang làm? Vì chỉ khi nhận thấy ý nghĩa công việc mà mình đang làm thì họ sẽ làm việc rất hăng hái và chủ động, đó cũng là thành công của nhà quản trị khi giúp họ nhận ra một điều rằng “ Tâm ta ở đâu - sự nghiệp ta ở đó”.