CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Sê San 3A tập huấn Văn hóa Công ty và kỹ năng truyền thông văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp
08/05/2019
Để thúc đẩy việc thực thi Văn hóa Công ty trở thành nền tảng văn hóa, bền vững đi vào thực tiễn cụ thể trong từng công việc hàng ngày, trong cách ứng xử của mỗi người lao động. Ngày 04/5/2019 Ban chỉ đạo xây dựng Văn hóa Công ty đã tổ chức lớp tập huấn Văn hóa Công ty và kỹ năng truyền thông văn hóa doanh nghiệp cho toàn thể người lao động trong Công ty.

Văn hóa hội họp

Văn hóa doanh nghiệp
09/04/2019

Đóng góp ý kiến

Văn hóa doanh nghiệp
01/03/2019

Tái cấu trúc và quản trị nhân sự

Văn hóa doanh nghiệp
09/01/2019

Tâm ta ở đâu - Sự nghiệp ta ở đó

Văn hóa doanh nghiệp
21/12/2018
Khi kiên nhẫn làm việc và hoàn thành công việc, người lao động góp phần tích cực vào thành quả chung của tập thể, hướng tới những triển vọng sáng cho doanh nghiệp và cho chính mình trong tương lai. Nhưng làm thế nào để mọi người lao động cùng hiểu rõ ý nghĩa các công việc mà họ đang làm? Vì chỉ khi nhận thấy ý nghĩa công việc mà mình đang làm thì họ sẽ làm việc rất hăng hái và chủ động, đó cũng là thành công của nhà quản trị khi giúp họ nhận ra một điều rằng “ Tâm ta ở đâu - sự nghiệp ta ở đó”.

Công ty thực hành văn hóa ứng xử khi đi tháng máy

Văn hóa doanh nghiệp
13/12/2018
Ngày nay tại nơi làm việc và ngoài cuộc sống, mỗi chúng ta đều có nhu cầu sử dụng thang máy hàng ngày. Vậy khi đi thang máy, trong không gian hẹp với hành trình ngắn ngủi, chúng ta hãy là những người văn minh, tạo hình ảnh đẹp của mình với người khác dù là người quen hay lạ. Nguyên tắc ứng xử văn hóa khi đi thang máy được Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đưa vào nội dung của bộ quy tắc ứng xử văn hóa Công ty để mỗi người lao động trở thành một người văn minh, lịch sự, rèn luyện kỹ năng sống khi đi thang máy.

Tạo động lực làm việc cho người lao động

Văn hóa doanh nghiệp
13/12/2018
Chúng ta luôn cần có động lực trong lao động cũng như trong cuộc sống. Sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào sự nỗ lực làm việc của người lao động. Vì vậy, mỗi đơn vị cần tạo động lực để người lao động làm việc hiệu quả, cống hiến hết mình và gắn bó lâu dài vì doanh nghiệp.