CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Sửa chữa, bảo dưỡng nhà máy thủy điện Hương Điền

Dịch vụ nhà máy điện
08/07/2024

Từ ngày 01/6 đến ngày 04/7/2024, đội công tác Trung tâm Dịch vụ Nhà máy điện thuộc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã hoàn thành dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phần cơ khí của tổ máy H1, H2, H3 tại Nhà máy thủy điện Hương Điền.

Hoàn thành thí nghiệm và kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị điện cho cụm các Nhà máy thủy điện ĐăkSrông

Dịch vụ nhà máy điện
27/07/2023
Ngày 23/07/2023, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A (S3A) đã hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc của hợp đồng thí nghiệm, kiểm định thiết bị điện cụm các nhà máy thủy điện Đăksrông 2, 2A do Công ty TNHH Tây Nguyên và cụm nhà máy thủy điện Đăksrông 3A, 3B do Công ty cổ phần thủy điện Hoàng Anh Tô Na làm chủ đầu tư.

Kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị điện là chủ động đánh giá chất lượng thiết bị

Dịch vụ nhà máy điện
24/05/2023
Với đội ngũ cán bộ kỹ thuật, kiểm định viên có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm tốt và tinh thần trách nhiệm, Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A (Sê San 3A) đã hoàn thành công tác kiểm định an toàn kỹ thuật cho tất cả các thiết bị, dụng cụ điện theo qui định của Thông tư 33/2015/TT-BCT ngày 27/10/2015 cho Nhà máy thủy điện Ry Ninh II và Thủy điện Pleikeo từ ngày 2/5/2023 đến ngày 20/5/2023. Ngoài ra còn thực hiện thí nghiệm định kỳ một số hạng mục riêng theo yêu cầu của chủ đầu tư như: hệ thống Rơ le bảo vệ, hệ thống đo lường điện... Thông qua công tác kiểm định này đã giúp cho các chủ đầu tư kiểm tra, đánh giá chất lượng cũng như sớm phát hiện sai sót để chủ động đưa ra kế hoạch nâng cấp, sửa chữa phù hợp. Qua đó đảm bảo nâng cao khả dụng các tổ máy và độ tin cậy trong sản xuất và cung cấp điện cho khách hàng.

Sê San 3A đã làm chủ việc xử lý, phục hồi cách điện cho máy phát điện có công suất lớn

Dịch vụ nhà máy điện
28/04/2023
Ngày 26/4/2023, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hoạt động cung cấp dịch vụ Nhà máy điện năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Tá Thực - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Tham dự Hội nghị có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể người lao động của Công ty. Chủ trì Hội nghị là ông Đinh Văn Nhẫn - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và ông Vũ Tiến Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty.