CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Tầm nhìn

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi
07/08/2023

SÊ SAN 3A trở thành một trong các đơn vị dẫn đầu trong cung cấp điện năng, dịch vụ nhà máy điện với chi phí thấp trong khu vực.

Sứ mệnh

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi
07/08/2023

Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi
07/08/2023