CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Giới thiệu công ty

GIới thiệu công ty
07/08/2023

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A được thành lập tháng 6 năm 2003; vốn điều lệ 280 tỷ đồng; do ba cổ đông sáng lập, với tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ là Tổng công ty Sông Đà - CTCP chiếm tỷ lệ 51%, Tổng công ty Phát điện 3 - CTCP chiếm tỷ lệ 30% và Công ty cổ phần năng lượng Bitexco chiếm tỷ lệ 19%.

Trụ sở chính tại: Số 96 Phạm Văn Đồng, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Số điện thoại: 0269 6330 350           fax: 0269 3716 410

Website: http://sesan3a.vn              Email: info@sesan3a.vn

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và mã số thuế: 5900308540 cấp lần đầu ngày 01/9/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 26/10/2022 do phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp.

Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty: (file đính kèm) 

Công ty quản lý đầu tư và vận hành nhà máy thủy điện Sê San 3A, nhà máy được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho phép Tổng công ty Sông Đà đầu tư xây dựng theo Quyết định số 898/QĐ-TTG ngày 07 tháng 10 năm 2002. Năm 2003, thực hiện chủ trương của nhà nước về xã hội hóa đầu tư nguồn điện, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản số 1391/CP-CN ngày 10/10/2003 về việc chuyển đổi chủ đầu tư dự án thủy điện Sê San 3A từ Tổng công ty Sông Đà sang Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A.

Nhà máy Thủy điện Sê San 3A là thủy điện bậc thang của hệ thống thủy điện trên dòng sông Sê San thuộc xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum và xã IaKhai, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai.

Nhà máy thủy điện Sê San 3A có công suất lắp máy 108 MW (gồm 2 tổ máy), điện lượng trung bình năm là 428,4 triệu kWh, tổng mức đầu tư 1.864 tỷ đồng, khởi công xây dựng vào ngày 05 tháng 4 năm 2003. Phát điện tổ máy số 1 tháng 12 năm 2006; tổ máy số 2 tháng 5 năm 2007.

Từ khi đi vào vận hành đến nay, công ty luôn hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh các cổ đông giao; cung cấp ổn định cho lưới điện quốc gia gần 500 tr.kWh/năm; đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; hằng năm nộp ngân sách địa phương trên 80 tỷ đồng.

Ngay sau khi làm chủ hệ thống thiết bị công nghệ của nhà máy, tổ chức quản lý vận hành nhà máy ổn định, người lao động công ty đã chủ động học tập, nghiên cứu công nghệ kỹ thuật mới, tự thực hiện công tác sửa chữa bảo dưỡng và thí nghiệm hiệu chỉnh thường xuyên, định kỳ các hệ thống thiết bị của nhà máy.Trung tâm Dịch vụ Nhà máy điện trực thuộc Công ty thực hiện dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, thí nghiệm hiệu chỉnh, lắp đặt thiết bị nhà máy điện, trạm điện, lắp đặt đường dây và trạm biến áp; quản lý vận hành đường dây 220kV, 35kV,...