CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Nâng cao kỹ năng trong công tác Phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ

22/05/2023

Với mục đích nâng cao kỹ năng, tinh thần sẵn sàng, nhanh chóng, chủ động với mọi tình huống cháy xảy ra, sử dụng các phương tiện chữa cháy để dập tắt đám cháy một cách nhanh nhất, ngày 17/5/2023 tại Nhà máy thủy điện Sê San 3A, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Điện Sê San 3A đã tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ định kỳ năm 2023.

Tình huống giả định lần này là xảy ra cháy tại máy phát Diezel nhà máy do ngắn mạch pha A và pha B. Khi phát lệnh diễn tập, ca trực vận hành đã thực hiện xử lý theo đúng trình tự, báo động cho mọi người đang làm việc trong khu vực là nhà máy đang có cháy yêu cầu mọi người tập trung hỗ trợ chữa cháy, cô lập nguồn điện đến máy phát Diezel, chủ động thực hiện có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy: lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ. Khi phát hiện đám cháy nhân viên vận hành đã thực hiện các biện pháp chữa cháy dưới sự chỉ huy của trưởng ca đương nhiệm. Từ khi nhận được thông tin có cháy từ trưởng ca nhà máy, đội phòng cháy chữa cháy nhà máy đã nhanh chóng có mặt, tiếp nhận hiện trường và triển khai đội hình, tập trung di chuyển tài sản phương tiện ra khỏi đám cháy, chạy đội hình chữa cháy một lăng A một cách nhanh chóng.

Ông Lê Tự Tân - Đội trưởng đội PCCC Công ty chỉ huy tình huống chữa cháy tại buổi diễn tập

Trên tinh thần sẵn sàng, khẩn trương cùng với những kỹ năng đã được trang bị của đội phòng cháy chữa cháy và người lao động tại nhà máy, sau khoảng thời gian 10 phút chữa cháy, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn trong sự vui mừng xen lẫn những giọt mồ hôi của tất cả mọi người.

Trong buổi họp rút kinh nghiệm, ông Vũ Tiến Hưng - Phó Tổng giám đốc Công ty đã đánh giá cao những nỗ lực của ca trực và đội phòng cháy chữa cháy để buổi diễn tập thành công. Đồng thời nêu ra những mặt còn hạn chế để mọi người cùng rút kinh nghiệm để công tác phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ tại đơn vị được tốt hơn.

Ông Vũ Tiến Hưng - Phó Tổng giám đốc công ty (ngoài cùng bên trái)

đánh giá, nhận xét quá trình diễn tập phòng cháy chữa cháy của người lao động tại nhà máy

Từ những tình huống trong quá trình diễn tập, người lao động trực tiếp sẽ phát huy được tinh thần chủ động, năng lực vận hành và kỹ năng xử lý tốt khi sự cố cháy xảy ra trong quá trình sản xuất.

http://sesan3a.vn/index.php

 

Bài và ảnh: Đào Đức Thắng