CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Thi nấu ăn 8-3-2017

Hội nghị người lao động năm 2023

Lãnh đạo Công ty chúc tết người lao động Sê San 3A nhân dịp tết Quý Mão 2023

Lãnh đạo và công đoàn EVN GENCO3 thăm và chúc tết Quý Mão 2023 người lao động Sê San 3A

Sê San 3A lần đầu tự thay thế, khôi phục cách điện thanh dẫn máy phát hỏng cách điện

Hội nghị người lao động Công ty năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Họp xét sáng kiến lần 1/2021

Họp HĐQT quý I/2022

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022

EVNGENCO 3 kiểm tra công tác PCTT&TKCN tại Sê San 3A

Đại tu thiết bị thủy lực NMTĐ Sông Bung 4