CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Bảo dưỡng, sửa chữa, lọc dầu máy biến áp

Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện tại các nhà máy điện mặt trời

Thí nghiệm, kiểm định, bảo dưỡng hệ thống các trạm biến áp tại Cảng hàng không Pleiku

Cung cấp dịch vụ tại Nhà máy thủy điện Thác Mơ

Kiểm định thiết bị điện tại nhà máy Bá Thước 1&2

Trung tu sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ thiết bị Nhà máy thủy điện Sông Ông

Hàn xử lý xâm thực bánh xe công tác và may ơ tuabin tổ máy nhà máy thủy điện Đăk Srông 2A

Sê San 3A hoàn thành dịch vụ nhà máy điện

Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu NMTĐ Đakđring