CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Lễ phát động trồng cây đầu năm 2023

Lãnh đạo Công ty chúc tết người lao động nhân dịp tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021

Hội diễn văn nghệ CNVCLĐ TCT Phát điện 3 năm 2021

An sinh xã hội

Hội thi trưởng ca giỏi cấp Công ty

Sê San 3A tham dự Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2022 của TCT Phát điện 3

Thi nấu ăn 8-3-2017

Hội nghị người lao động năm 2023

Lãnh đạo Công ty chúc tết người lao động Sê San 3A nhân dịp tết Quý Mão 2023

Lãnh đạo và công đoàn EVN GENCO3 thăm và chúc tết Quý Mão 2023 người lao động Sê San 3A

Sê San 3A lần đầu tự thay thế, khôi phục cách điện thanh dẫn máy phát hỏng cách điện

Hội nghị người lao động Công ty năm 2021