CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Sửa chữa, bảo dưỡng nhà máy thủy điện Sử Pán 2

Thí nghiệm Nhà máy điện gió Ia Pết - Đăk Đoa 1, trạm biến áp 500kV Pleiku 3 và Nhà máy điện gió Ia Pết Đăk Đoa 2

Sửa chữa, bảo dưỡng Nhà máy thủy điện Định Bình

Bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy thủy điện Sông Giang

Bảo dưỡng, sửa chữa, lọc dầu máy biến áp

Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện tại các nhà máy điện mặt trời

Thí nghiệm, kiểm định, bảo dưỡng hệ thống các trạm biến áp tại Cảng hàng không Pleiku

Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu NMTĐ Đakđring