CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

"Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc"

26/06/2023

“Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc” là chủ đề của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã, đang và tiếp tục thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động trong nhiều năm qua đặc biệt là việc cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng, tạo động lực làm việc cho người lao động tại nơi làm việc.

Quang cảnh Nhà máy thủy điện Sê San 3A

Điều đó được thể hiện qua việc các đơn vị, người lao động thực thi nghiêm túc pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Đồng thời, Công ty đẩy mạnh các chương trình hành động cụ thể về cải thiện điều kiện lao động, rà soát, xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn, đánh giá nguy cơ, rủi ro về an toàn vệ sinh lao động. Qua đó, chăm sóc nâng cao sức khoẻ, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng đem lại hạnh phúc cho người lao động.

Người lao động được duy trì môi trường làm việc xanh, an toàn và thân thiện. Mỗi phòng làm việc, mỗi vị trí của nhân viên đều có cây xanh, dụng cụ được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Hàng năm, công ty trang bị đầy đủ đồng phục văn phòng và bảo hộ lao động. Bếp ăn tập thể được cải tạo, trang bị phòng ăn khang trang, thoáng mát. Năm 2023, người lao động được tự lựa chọn dịch vụ khám sức khỏe định kỳ với các gói khám chất lượng cao, được trang bị bảo hiểm chăm sóc sức khỏe giúp giảm áp lực về chi phí khám chữa bệnh.

Phòng điều khiển Trung tâm Nhà máy thủy điện Sê San 3A

Công ty tạo điều kiện học tập cho người lao động nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, huấn luyện An toàn vệ sinh lao động, sơ cấp cứu định kỳ, tổ chức diễn tập phương án xử lý sự cố thiết bị và phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, với mục đích tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị, rèn luyện, nâng cao kỹ năng, luôn chủ động và sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố hoặc cháy, nổ xảy ra.

Đội PCCC Công ty diễn tập công tác Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023

Để người lao động hiểu và thực thi tốt về công tác an toàn, vệ sinh lao động, Công ty thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền tại Nhà máy và trụ sở làm việc; dựng Video, clip có nội dung về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Tháng hành động về công tác an toàn vệ sinh lao động trên bảng tin nội bộ tại trụ sở làm việc và Nhà máy. Sê San 3A không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố cháy nổ do nguyên nhân chủ quan. Mạng lưới an toàn, vệ sinh viên đã phát huy tốt vai trò trong công tác giám sát an toàn vệ sinh lao động đặc biệt là trong công tác sửa chữa các tổ máy.

Không chỉ thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động trong tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động mà Sê San 3A xác định các công tác liên quan đến an toàn phải đôn đốc và thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, đặc biệt là cải thiện điều kiện làm việc, cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc.

Trong thời gian tới để nâng cao công tác an toàn vệ sinh lao động, Công ty tiếp tục tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động; cải thiện điều kiện lao động, đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo nội dung kế hoạch đã đề ra. Các hoạt động tạo ý thức, nề nếp, thói quen tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh lao động cho người lao động, từ đó phòng ngừa các nguy cơ, rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Với môi trường làm việc thân thiện, an toàn, người lao động Sê San 3A sẽ yên tâm công tác, nâng cao năng suất lao động, góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty.

 

Bài: Trần Quang Tân Sơn, ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn