CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Lắng nghe phản hồi từ nhân viên

27/02/2024

Với mục tiêu đánh giá, đo lường hiệu quả, năng suất làm việc và mức độ hài lòng của khách hàng, ngày 23/02/2024, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã tổ chức Hội nghị đánh giá môi trường làm việc về các chuyên đề: môi trường làm việc, dịch vụ khách hàng, công tác truyền thông, văn hóa doanh nghiệp, marketing.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị là cơ hội thông tin 2 chiều từ Lãnh đạo đến người lao động và từ người lao động đến Lãnh đạo Công ty với những chia sẻ về kết quả cải thiện môi trường làm việc trong năm 2023. Không gian thảo luận cởi mở giúp cho người lao động đưa ra nhiều ý kiến đóng góp để gia tăng sự hài lòng của khách hàng và các giải pháp tăng năng suất lao động, hiệu quả làm việc của Công ty.

Chủ trì Hội nghị là Ban Tổng giám đốc Công ty, tham dự Hội nghị có các Trưởng, Phó trưởng đơn vị; Ban chấp hành Công đoàn Công ty; Ban chấp hành Đoàn Thanh niên; các Trưởng ca, Tổ trưởng sản xuất; các nhân sự phụ trách công tác Truyền thông, Văn hóa doanh nghiệp, Marketing và các kỹ sư, công nhân, người lao động giỏi, có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Ông Đinh Văn Nhẫn - Tổng giám đốc Công ty trả lời các ý kiến đóng góp của người lao động tại Hội nghị

Hội nghị đã thảo luận theo từng chuyên đề của Sê San 3A về văn hóa Sê San 3A, công tác lãnh đạo và quản lý, mối quan hệ đồng nghiệp, cơ hội phát triển nghề nghiệp, công bằng trong đối xử của các thành viên Sê San 3A, cân bằng cuộc sống và công việc, không gian làm việc, đánh giá sự hài lòng của khách hàng.

Nhiều ý kiến được người lao động cùng tham gia chia sẻ, trao đổi tích cực. Chắc chắn môi trường làm việc của Sê San 3A sẽ được cải tiến và điều chỉnh cần thiết để có một môi trường làm việc tốt hơn.

Ông Trần Văn Viên - Chủ tịch Công đoàn Công ty, Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Ông Phạm Xuân Thông - Kế toán trưởng Công ty phát biểu ý kiến về việc tạo động lực làm việc cho người lao động

Ông Ksor Huết - Phó trưởng phòng Quản lý kỹ thuật nêu ý kiến về việc nâng cao năng suất lao động

Ông Hoàng Văn Hai - Công nhân sửa chữa thuộc Trung tâm Dịch vụ Nhà máy điện phát biểu về dịch vụ khách hàng trong năm 2023

Ông Đào Đức Thắng - Công nhân Vận hành nhà máy phát biểu ý kiến về các giải pháp tăng hiệu quả công tác truyền thông của Công ty

 

Bài: Võ Thị Mỹ Hạnh, ảnh: Quách Lan Phượng