CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Tổng kết tình hình thực hiện công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Đảng bộ Công ty

14/12/2017

Ngày 12/12/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Đảng bộ Công ty. Tham dự hội nghị có đồng chí Hồ Trung Đông - Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty; đồng chí Nguyễn Tá Thực - Phó bí thư, CN UBKT Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Công đoàn Công ty và cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Công ty.

Nội dung bản báo cáo tổng kết năm 2017 đã đánh giá đầy đủ những kết quả đạt được, đồng thời nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Hội nghị tham luận sôi nổi và thống nhất đưa ra các giải pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế và tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết, quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong năm 2018 đề ra.

Một số hình ảnh hội nghị


 

Tác giả: Võ Anh Tuấn